Een zomerse dag afsluiten.

Deze zomerse dag na een heerlijk aardbeien gebak in Vught, afgesloten met een heerlijk maaltje uit mijn tweede favoriete provincie Zeeland. Naast de Zeeuwse bolus zijn de mosselen uit Yerseke die mij doen watertanden.

Na afloop een verse appel geplukt van mijn eigen appelboom in de paradijselijke tuin. Dat mocht van de pastoor, mits er geen slang in zat.

Hij kan me wat.20190910_180359Screenshot_20190910-191126_Eye420190910_185859

Advertenties
Geplaatst in Algemeen, Fotos, Humor | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Platentiendaagse 1981

In 1981 was de eerste tv show voorafgaand aan de Platentiendaagse.

Grootste verkoopsucces was Timi Yuro .

Platen10daagse parool

PLATENTIENDAAGSE OM PUBLIEK
WEER NAAR WINKEL TE LOKKEN

De cijfers zijn schrikbarend. Drie
jaar geleden stond de Nederlandse
platenindustrie op een hoogtepunt;
de totale omzet bedroeg 620 mil-
joen gulden. In 1979 zakte de han-
del naar 595 miljoen, vorig Jaar
opnieuw een daling tot 540 miljoen
en dit jaar wordt 485 miljoen gul-
den verwacht. Het gaat steeds
maar slechter.
Vanavond worden die cijfers niet
genoemd, want vanavond is het
feest. Via de AVRO wordt de pla-
tentiendaagse geopend, een groot-
scheepse actie die het publiek weer
terug moet brengen naar de platen-
winkel. Een actie, die gelijkenis
vertoont met de boekenweek —
want bij aankoop van 25 gulden
aan platen is er een gratis elpee
(met een hoestekst van Willem
Duys, uiteraard). En die show van
vanavond is dus een reclamespot,
net zoals programma’s over de boe-
kenweek reclame maken voor
boeken. De platentiendaagse moet een
jaarlijks evenement worden. De
eerste plannen ontstonden ruim
een jaar geleden. Het heeft maan-
denlange besprekingen gekost
voordat dé platenmaatschappijen
wilden samenwerken en met geld
over de brug wensten te komen.
Twee firma’s hebben meteen ge-
weigerd en een derde is een paar
weken geleden nog weggelopen,
omdat in de gezamenlijke plannen
niet genoeg aandacht was voor zijn
artiesten. Elf maatschappijen (sa-
men goed voor 80% van de indu-
strie) doen mee, maar ze vinden het
nog steeds moeilijk om te wennen
aan samenwerking in plaats van
keiharde concurrentie.
De vereniging van platenwinke-
llers heeft er in het begin zelfs’alles
aan gedaan om de plannen te tor-
pederen. Men had veel kritiek, ver-
wachtte er weinig van en vond de
actie bovendien te duur. Ook dat
conflict werd gesust en bijna alle
winkeliers doen nu mee. De kosten
van de actie (anderhalf tot twee
miljoen gulden) worden ongeveer
gelijk gedragen door industrie en
handel. De aanvankelijke argwaan is in-
tussen omgeslagen in groot opti- misme. De verwachtingen zijn zo
hoog gespannen, dat de organisa-
toren bang zijn voor een tegenval-
ler. „Het Is alsof iedereen denkt,
dat dit slechte jaar in één klap door
de platentiendaagse goed zal wor-
den gemaakt,” zegt één van hen.
„En dat is natuurlijk overdreven.
Bovendien: extra verkoop is prach-
tig — maar het doel van de actie
gaat veel verder.”
Het Is een stevig probleem, dat
steeds meer mensen cassetteband-
jes maken en zelf geen platen meer
kopen. Daar is weinig aan te doen;
met een actie. Maar tot de doelstel-
lingen behoort wel, dat mensen bo-
ven de pop-leeftijd weer naar de
winkel moeten. Nu blijven ze vaak
weg, omdat ze tussen alle hitwerk
hun eigen lievelingsmuziek nauwe-
lijks meer kunnen vinden. Het zo-
genaamde brede repertoire moet
weer aandacht krijgen. En de pla- tenindustrie wil ook werken aan
een beter imago. Platenmensen
worden nu meestal beschouwd als
commerciële rakkers. Dat is gro-
tendeels hun, eigen schuld, maar
het begint hen te steken, dat hun
betere produkten zo weinig erken-
ning krijgen.
De show van vanavond is deels
gebaseerd op een populariteitsver-
kiezing, die in mei is gehouden.
Toen werden ruim een miljoen
stembiljetten verspreid, waarop het publiek in tien categorieën een
favoriete artiest kon aanwijzen.
Die keus was trouwens beperkt tot
een kort lijstje op basis van ver-
koopcijfers (in de categorie cabaret
kon men niet stemmen voor Jaspe-
rina de Jong, om één voorbeeld te
noemen). Er zijn 8000 biljetten in-
gevuld en de winnaars worden nu
gehuldigd. Twee winnaars zijn niet
aanwezig: Stevie Wonder en de
groep Abba hebben iets anders te
doen. De AVRO heeft er een goedkoop
programma aan. De honoraria voor
de artiesten en zelfs hun reis- en
verblijfskosten komen uit de actie-
post. De rellen, die onvermijdelijk
bij zon gala horen, zijn ditmaal
bekwaam uit de pers gehouden.
Sterren als Olivia Newton-John en
Art Oarfunkel wilden alletwee het
finale-nummer zijn en zoiets kan
hoog oplopen. Olivia heeft gewon-
nen. Soortgelijke strijdpunten tus-
sen managers, artiesten en platen-
maatschappijen hebben de zaak
een paar weken geleden nog bijna
doen ontploffen. Er zal vanavond
niets van te merken zijn.
Eén vraag rest nog: als het zo
belangrijk is, dat het publiek nu
eens kennis maakt het met brede
repertoire, waarom staan dan in de
show en op de gratis elpee tóch
weer de namen van de sterren, die
hun platen meestal zonder proble-
men verkopen?
Nico Geusebroek, coördinator
van de actie: „Dit jaar is alles erop
gericht om de platentiendaagse
van de grond te krijgen, zodat het
een jaarlijks gebeuren wordt. Daar-
om zal het dit jaar misschien alle-
maal wat commerciëler zijn dan
volgend jaar. We zeggen u toe dat
we de volgende keer óók aandacht
vragen voor Juist wat onbekendere
namen.” Tot de volgende keer dan maar.
HENK VAN GELDER
Gerard Lenorman Olivia Newton-John
VANAVOND
Nederland 1

 

Geplaatst in Dureco, Geschiedenis | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Aad Klaris en Renée de Haan✟

Op een druk bezochte party van Dureco eind jaren 80 waren top producer Aad Klaris en Renée de Haan✟ (van het lied Vuile huichelaar, geschreven door Aad Klaris) onafscheidelijk.

Niemand van de aanwezigen hoefde de koffer te pakken.
Er in belanden is een ander verhaal.

Renee de Haan Aad Klaris

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Dureco, Geschiedenis, Muziek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Er werd wat weggegeven

Er werd wat weggegeven bij MUSICNET.

Zo tikten de minuten weg naar het einde.

Music Net horloge

 

Geplaatst in Dureco | Een reactie plaatsen

Carlsberg 1979

Carlsberg TV optreden nu 40 jaar geleden. Tijd gaat snel. Nummer blijft top.

 

t11270087-b1046517559_s400

Geplaatst in Dureco, Film, Muziek | Een reactie plaatsen

Veronicagids 1972

Carnavalsliedjes hebben nu toch heel andere onderwerpen.

Veronicagids 1972

 

Geplaatst in carnaval, Dureco, Fotos, Geschiedenis | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Freddy, wie kent hem niet?

Geplaatst in Dureco, Film, winkels | Tags: , , | Een reactie plaatsen